نمایندگی فروش تجهیزات آتش نشانی

1,800,000 تومان کپسول آتش نشانی (CO2) 10 کیلویی بایا
8,500,000 تومان کپسول آتش نشانی (CO2) 40 کیلویی بایا
1,050,000 تومان کپسول آتش نشانی (CO2) 4 کیلویی بایا
700,000 تومان کپسول آتش نشانی (CO2) 2 کیلویی بایا
8,050,000 تومان کپسول آتش نشانی (CO2) 50 کیلویی پیشرو
6,500,000 تومان کپسول آتش نشانی (CO2) 30 کیلویی پیشرو
5,500,000 تومان کپسول آتش نشانی (CO2) 12 کیلویی پیشرو
5,000,000 تومان کپسول آتش نشانی (CO2) 9 کیلویی پیشرو
4,500,000 تومان کپسول آتش نشانی (CO2) 6 کیلویی پیشرو
2,050,000 تومان کپسول آتش نشانی (CO2) 4 کیلویی پیشرو
1,920,000 تومان کپسول آتش نشانی (CO2) 3 کیلویی پیشرو

شرکت ایمن پیشتاز دارای نمایندگی فروش تجهیزات آتش نشانی در سراسر کشور می باشد. این شرکت تمامی محصولات تجهیزات آتش نشانی مانند لوازم ایمنی و لوازم ترافیکی، ابزارهای اطفاء حریق و سیستم های اعلام حریق را عرضه می کند.

بورس لوازم آتش نشانی

فروشگاه ایمن پیشتاز بزرگترین بورس لوازم آتش نشانی در ایران را دارد. امروزه برای خاموش کردن آتش از تجهیزات اطفاء حریق یا تجهیزات آتش نشانی استفاده می شود که هر کدام از این لوازم در خاموش کردن آتش نقش خاصی را ایفا می کنند.

شرکت فروش تجهیزات آتش نشانی

شرکت فروش تجهیزات آتش نشانی ایمن پیشتاز توانسته است با حذف واسطه ها در سراسر ایران انواع تجهیزات ایمنی، ترافیکی و آتش نشانی را با بهترین قیمت و کیفیت عرضه نماید.