کفش عایق برق

کفش عایق برق از مواد عایق الکتریکی ساخته می شود. از کفش ها برای جدا کردن فرد از زمین استفاده می شود به گونه ای که حتی در صورت تماس با هادی الکتریکی جریان الکتریکی بوسیله بدن به زمین وارد می شود. کفش های عایق توسط کارکنان و در طول کار مورد استفاده قرار می گیرد تا خطرات الکتریکی کاهش پیدا کند. کفش عایق برق موجب می شود تا از خطراتی همچون شوک الکتریکی جلوگیری شود و در مقابل ضربه الکتریکی به علت ولتاژ و شوک از شخص محافظت شود.

قیمت کفش عایق برق

قیمت کفش عایق برق با توجه به اهمیتی که دارد کاملا قابل توجیه شده است. صدماتی که به پا وارد می شود یکی از معمول ترین حوادث شغلی می باشد که در محیط هایی که فعالیت صنعتی دارند رایج می باشد. پوتین های ایمنی ضد برق در محیط هایی مورد استفاده قرار می گیرد که خطر برق گرفتگی در آن محیط ها وجود دارد. کفش های عایق برق به دلیل دارا بودن پنجه های کامپوزیت برای استفاده کارگردان با تجهیزات ولتاژ بالا کاربرد زیادی دارد.

قیمت کفش عایق برق

خرید کفش عایق برق

خرید کفش عایق برق مخصوصا برای محیط هایی با احتمال برق گرفتگی بالا کاملا ضروری می باشد. کفش ایمنی عایق برق فشار ضعیف عمدتا در داخل از کشور تولید می شوند و توانایی مقاومت در برابر عبور جریان الکتریسیته را دارا می باشند. شما می توانید برای خرید این محصول به سایت ایمن پیشتاز مراجعه کنید و از خود در برابر خطرات برق گرفتگی محافظت کنید.