پوتین ایمنی

تماس بگیرید پوتین ایمنی کلار مدل کواترو
تماس بگیرید پوتین ایمنی میلر مدل جیر
تماس بگیرید پوتین ایمنی کلار 7220
تماس بگیرید پوتین ایمنی مدل شاهین 209
تماس بگیرید پوتین ایمنی مدل PKH
تماس بگیرید پوتین ایمنی مگنوم مدل IGD MG

پوتین ایمنی برای افرادی کاربرد دارد که کارهای سختی می کنند و احتمال آسیب دیدن پای آن ها وجود دارد. این پوتین ها به صورتی ساخته شده اند که میزان صدمات برای پا را بسیار کم می نماید.

پوتین کار

با توجه به اینکه پا قلب دوم انسان نامیده می شود، استفاده از یک کفش ایمن در محیط کار که با استانداردهای مناسب ساخته شده باشد، اهمیت دوچندان پیدا می کند. تمامی اعصاب اعضای مختلف بدن در پا قرار دارد. همچنین فرم اسکلت بدن و ستون فقرات با نحوه قرارگرفتن پا ارتباطی مستقیم دارد. بنابراین استفاده از پوتین ایمنی مناسب در محیط کار، علاوه بر کم کردن خطرات ظاهری و فیزیکی، از دردهای ستون فقرات و سردرد های ناشی از اختلالات عملکرد چشم جلوگیری می کند.

پوتین ایمنی کار

پوتین

در صورتی که پوتین ایمنی دارای آستر غیربهداشتی باشد، قارچ و باکتری و بوی نامطبوع در پا ایجاد می شود. بنابراین برای خرید پوتین ایمنی علاوه بر اینکه باید به ایمن و استاندارد بودن آن دقت کنید، باید توجه کنید که با بهترین مواد تولید شده باشد تا از لحاظ بهداشتی مشکلی برای شخص به وجود نیاید.