انواع پودر آتش نشانی

انواع پودر آتش نشانی به دو نوع شیمیایی و خشک تقسیم می گردد . پودر خشک آتشنشانی تنها برای خاموش کردن فلزات قابل اشتعال از جمله منیزیم و فلزات قابل اکسید مورد استفاده قرار می گیرد. پودر های خشک در کپسول های آتش نشانی عبارتند از کپسول های پودری، کپسول های دی اکسید کربن و کپسول های آب. همانطور که گفته شد نوع دیگر پودر های خاموش کننده پودر های شیمیایی می باشند که از ترکیب چند ماده شیمیایی به وجود می آیند. شکل ظاهری آنها بسیار نرم است و در کپسول های آتشنشانی مورد استفاده قرار می گیرند. هر یک از این پودر ها مناسب نوع خاصی از حریق می باشند و در مکان های مختلف کاربرد خاص خود را دارند. لازم به ذکر است که پس از استفاده از این پودرها به دلیل کم شدن اکسیژن در محیط می بایست محیط را ترک کنید.

خاموش کننده های پودری

خاموش کننده های پودری در دو نوع خشک و شیمیایی تقسیم بندی شدند که در ادامه به کاربرد هر یک از این پودرها در حریق های مختلف اشاره می کنیم:
خاموش کننده های خشک معمولا برای خاموش کردن حریق ناشی از مواد نفتی و روغنی مورد استفاده قرار می گیرد. این پودرها نسبت به پودرهای شیمیایی آتشنشانی ارزان تر می باشند اما پودرهای شیمیایی نسبت به پودرهای خشک عملکرد بهتری دارند.
خاموش کننده های شیمیایی از ترکیب چند ماده شیمیایی به وجود آمده که هر یک از این ترکیبات تاثیرات مختلفی دارند و برای خاموش کردن آتش از آنها با توجه به کارایی و محیط متفاوتی که در آن آتش سوزی رخ می دهد، استفاده می شود.

این خاموش کننده ها عبارتند از :

پودر بی کربنات سدیم یا پودر جوش شیرین، پودر بی کربنات پتاسیم، پودر بی کربنات پتاسیم بر پایه اوره، پودر فسفات آمونیوم و پودر مانکس.
رنگ این خاموش کننده های پودری با یکدیگر متفاوت است. برای مثال پودر بی کربنات سدیم به رنگ صورتی، بی کربنات پتاسیم و بی کربنات پتاسیم بر پایه اوره به رنگ سفید، پودر کلرید پتاسیم شیشه ای و بی رنگ، پودر فسفات آمونیوم به رنگ زرد و پودر مانکس به رنگ سفید می باشد.

پودر خشک شیمیایی آتش نشانی

پودر های خشک شیمیایی آتش نشانی برای مهار آتش در انواع A,B و C مورد استفاده قرار می گیرد که در ادامه به معرفی آنها می پردازیم:
• پودر بی کربنات سدیم یا پودر جوش شیرین برای آتش سوزی نوع D وB,C (مایعات، گازها و فلزات قابل اشتعال) مورد استفاده قرار می گیرد
• پودر بی کربنات پتاسیم برای خاموش کردن آتش در انواع B,C,DوE که آتش سوزی ناشی از مایعات، گازها و فلزات قابل اشتعال و همچنین آتش سوزی هایی که حاصل از اتصالات الکترونیکی می باشند، مورد استفاده قرار می گیرد.
• پودر بی کربنات پتاسیم بر پایه اوره بهترین گزینه برای خاموش کردن آتش سوزی گازها و مایعات قابل اشتعال و تجهیزات الکتریکی که از نوع B, C و E می باشد.
• پودر کلرید پتاسیم این پودر نیز مانند دو مورد قبلی گزینه مناسبی برای خاموش کردن آتش در نوع B, C و E می باشد.
• پودر فسفات آمونیوم برای خاموش کردن جامدات، مایعات و گازهای قابل اشتعال مورد استفاده قرار می گیرد همچنین برای خاموش سازی تجهیزات الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد. نام های دیگر این پودر، پودر سه حالته یا ABC می باشد که عمدتا بر روی کپسول ها نام ABC درج شده است که این نام بدین معناست که این پودر قابلیت خاموش کردن سه نوع آتش سوزی متفاوت را دارد.
• پودر مانکس با ترکیب اوره و بی کربنات موثرترین پودر خاموش کننده شیمیایی می باشد. هنگامی که حرارت به پودر می رسد به سرعت تجزیه شده و به ذراتی کوچک تر از میکرون تبدیل می شوند، همچنین پخش کنندگی بالایی دارد. این پودر با کف های پروتئینی سازگار است و از آن در کپسول های فوم نیز استفاده می شود.

نوشتن دیدگاه