کپسول خاموش کننده برق

آتش سوزی ناشی از تجهیزات برقی و جریان الکتریکی مبحث گسترده ای است و در یک دسته بندی مجزا مورد بررسی قرار می گیرد. برای خاموش کردن این نوع آتش از دستور العمل ها و کپسول های خاصی استفاده می شود تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود. به صورت کلی بهتر است با رعایت دستور العمل های ایمنی و بازدید و بررسی دوره ای تجهیزات الکتریکی، از بروز آتش و ایجاد حادثه های ناگوار جلوگیری کنید. با این حال گاهی با وجود رعایت تمام اصول، آتش سوزی ناشی از جریان برق پیش می آید. در چنین مواقعی از کپسول های خاموش کننده برق استفاده میشود که در این مطلب به آن ها می پردازیم.

کپسول آتشنشانی خاموش کننده برق

آتش ناشی از برق در گروه سوم آتش سوزی قرار می گیرد. برای خاموش کردن آتش ناشی از جریان الکتریسیته و ایجاد اتصال کوتاه در تجهیزات برقی، باید از کپسول های خاصی استفاده شود. به علت وجود جریان الکتریسیته، این نوع آتش سوزی در مقایسه با سایر آتش سوزی ها نیازمند توجه بیشتری است. به صورت کلی برای این نوع حریق باید از کپسول های پودری و گازی استفاده شودو توجه کنید که به هیچ وجه نباید از کپسول های مایع استفاده کنید؛ زیرا به دلیل وجود جریان برق امکان انتقال آتش به سایر نقاط وجود دارد و سبب برق گرفتگی افراد می شود.

کپسول آتشنشانی خاموش کننده برق

نحوه خاموش کردن آتش با کپسول خاموش کننده برق

خوب حالا که با این کپسول آشنا شدید بیایید مراحل خاموش کردن حریق ایجاد شده توسط جریا برق را هم با این کپسول به صورت خلاصه یاد بگیریم:

  • در ابتدا باید جریان برق را از تابلو یا کلید اصلی قطع نمایید.
  • ماده یا تجهیز در حال سوختن را پیدا کرده و ارتباطش با سایر نقاط و تجهیزات را قطع کنید تا آتش به آن ها منتقل نشود.
  • از کپسول های پودری و گازی برای خاموش کردن آتش استفاده کنید تا آتش از بین برود.
  • در صورتی که کاملا مطمئن باشید که جریان برق قطع شده و تجهیز مورد نظر به صورت کامل سوخته است، می توانید از کپسول های دیگر از جمله آب نیز برای خاموش کردن آتش استفاده کنید، اما بهتر است جانب احتیاط را رعایت کرده و از انجام این کار خودداری کنید.
نوشتن دیدگاه